arkiv.rodarummet.org
Den europeiska revolutionen är nödvändig – och möjlig!
För tre år sedan, 1976, startade i denna tidskrift en debatt om löntagarfonderna och vänsterns förhållningssätt till dem. Det var två kamrater, Tom Hansson och Per Reichard, som drog igång debatten…