arkiv.rodarummet.org
RMF/KAF: Visionen om den obefläckade fanan
Av Jan Engberg. Från boken Utanför Systemet som gavs ut av TemaNova 1978. ”1969 organiserade sig ett tiotal kamrater i Revolutionära Marxister, fjärde internationalens svenska broderorganisation. E…