arkiv.rodarummet.org
Motsägelsefull gärning
Idén om löntagarmakt smulades sönder. Engels var fabrikör, Kropotkin furste, Olof Palme son till en försäkringsdirektör på Östermalm: arbetarrörelsen har sedan sin barndom åtföljts av ett fascinera…