arkiv.rodarummet.org
Frågor kring den chilenska revolutionen
Inledning Militärregimen i Chile försöker nödtorftigt städa upp efter sig. Bombmattor och napalm sprids inte längre över proletära bostadsområden, fabriker eller andra områden där arbetarklassen sa…