arkiv.rodarummet.org
Epoken Olof Palme
– de sociala reformernas skördetid. Det är nu drygt 23 år sedan Olof Palmes liv ändades av en mördares kula. Det är inte heller bara bokstavligt som Palme gått ur tiden utan han är också märkligt f…