arkiv.rodarummet.org
Död åt judebolsjevismen
– ett bortglömt kapitel om antikommunismen Myten om att bolsjevismen var en del av en judisk världskonspiration var utbredd i konservativa kretsar under 1900-talets första decennier. Det blev så sm…