arkiv.rodarummet.org
Portugal, socialdemokratin och den svenska revolutionen
Utvecklingen sedan april 1974 i Portugal, liksom utvecklingen på hela den iberiska halvön, bekräftar på ett dramatiskt sätt den bärande tesen i den politiska resolution som antogs vid Fjärde Intern…