arkiv.rodarummet.org
LO-byråkratins löntagarfonder ett dödligt hot mot fackföreningsrörelsen
Av Göte Kildén och Gert-Inge Johnsson »I den mån bestämda delar av arbetarklassen går med på att ta del i ledningen för ’sin’ särskilda fabrik genom yttranderätt eller genom ’rätt…