arkiv.rodarummet.org
Kollektivkapitalism eller barbari
Av Per Reichard och Arne Jarrick Vi är inte nöjda med GK/GIJ:s polemik mot ståndpunkterna i artikeln i Fl 3-4/76. För det första rycker GK/GIJ ut enskildheter och relaterar inte delarna till helhet…