arkiv.rodarummet.org
Arbetarklassen, reformismen och enhetstaktiken
Meidners löntagarfonder har visat sig bli en av de stora debattfrågorna i svenskt politiskt liv. För SAP/LO har de medfört en framtoning av den röda profil som många trott upplöst mot klassamarbete…