arkiv.rodarummet.org
Till leninismens försvar – Till Fjärde internationalens försvar
Sedan 9:e Världskongressen (3:e kongressen efter Återföreningen) har diskussionen inom 4:e Internationalen utvidgats och fördjupats. Efter att ursprungligen ha uppstått kring frågan om den väpnade …