arkiv.rodarummet.org
Marx ekonomiska teori och Tredje världens industrialisering
En förvånande invändning mot Marx’ ekonomiska teori är formulerad av Joseph Schumpeter: nämligen att den skulle vara ur stånd att utveckla en teori om kapitalets ursprungliga ackumulation som vore …