arkiv.rodarummet.org
Marx ekonomiska tänkande
1. Från kritiken av privategendomen till kritiken av kapitalismen Marx och Engels nådde på olika vägar fram till en gemensam uppfattning. ‘De hade samma filosofiska utgångspunkt: Hegels dialektik, …