arkiv.rodarummet.org
Långa vågor i den kapitalistiska utvecklingen
Denna bok är en utvidgning av 1978 års Alfred Marshall-föreläsning som jag inbjöds att hålla vid Faculty of Politics and Economics i Cambridge. Själva ämnet har fängslat mig mer och mer sedan mitte…