arkiv.rodarummet.org
Introduktion till marxismens ekonomiska teori
1. Värde och mervärdesteorierna Till grund för all civilisations framsteg ligger ytterst en ökning av arbetets produktivitet. Så länge allt vad en grupp människor frambringar knappt förslår att hål…