arkiv.rodarummet.org
Den röda rosetten – om den internationella socialdemokratins historia
Vad är socialdemokratin? Vilka är dess rötter, socialt, historiskt? Har den någonsin varit revolutionär? Det är några av de frågor jag skall försöka besvara i denna artikel. Den tes jag driver är a…