arkiv.rodarummet.org
Den ekonomiska tillbakagången
Den andra efterkrigsrecessionen och den ekonomiska krisens framtidsutsikter Liksom recessionen 1974-75 började den nuvarande i USA, där en nedgång i industriproduktionen och sysselsättningen börjad…