arkiv.rodarummet.org
Demokratiskt genombrott med förhinder
Kvinnorna och det demokratiska genombrottet under mellankrigstiden Kvinnor i Sverige erhöll rösträtt och valbarhet på samma villkor som män under första världskrigets turbulenta slutfas. 1919 fatta…