arkiv.rodarummet.org
Om självstyret
Tal av Ernest Mandel på LCR:s arbetarkonferens 1974 Min generations revolutionärer utvecklades politiskt under starkt inflytande av erfarenheterna från den ryska revolutionen. För första gången i h…