arkiv.rodarummet.org
Fackföreningarna kan tvinga fram ett nytt samhälle
”En annan värld är möjlig” hävdar den globala rättviserörelsen med stort självförtroende. Det är ett viktigt påstående. En annan, bättre värld är alltså inte bara önskvärd utan också mö…