arkiv.rodarummet.org
Att ena arbetarklassen i kamp för sina intressen
Grunden för fackligt arbete är just att ena arbetarklassen. När man arbetar lokalt handlar det om att hitta vägar att ena människor som arbetar på samma arbetsplats. Detta oavsett hudfärg, hårfärg,…