arkiv.rodarummet.org
Arbetarklassens självorganisering i Portugal
Efter den europeiska arbetarrörelsens stora nederlag på 20-, 30- och 40-talen försköts världs­revolutionens centrum under 50-och 60-talen till de koloniala och halvkoloniala länderna, där de former…