arkiv.rodarummet.org
”Kommunismens svarta bok” – ett svar från vänster
Under en reaktionär period, 1798, skrev Emmanuel Kant apropå franska revolutionen att en sådan händelse, bortom misslyckanden och bakslag, inte låter sig glömmas. För, i denna uppslitande tid kan m…