arkiv.rodarummet.org
Öppna gränser
NÄR DETTA SKRIVS pågår sedan en längre tid förändringar och debatt i samhället kring frågor om invandring, gränser och rasism. Byggnads och andra fack har fört en strid mot ett lettiskt företag som…