arkiv.rodarummet.org
Missväxt, hetta, översvämningar, sjukdomar…
Ursprungligen publicerad i Internationalen 20 januari 2000 som en del av bilagan Stormens år 2. Också publicerad i Moteld nr 10. Växthuseffekten utgör ett direkt hot mot människor i hela världen, ä…