arkiv.rodarummet.org
Minnesruna över Björn Eriksson
Av Björn Rönnblad i Röda Rummet 3/98. Vår kamrat och vän Björn Eriksson har lämnat oss. Det tomrum Björn lämnar efter sig är både djupt och vittförgrenat. Inte minst i det som blev hans kanske allr…