arkiv.rodarummet.org
Glöm inte nationen, socialister!
Från tidskriften Röda Rummet 3/98. Många ivriga socialister gör idag misstaget att undervärdera nationens roll när det gäller arbetarrörelsens strategi. Man gör det genom att hävda att utrymmet för…