arkiv.rodarummet.org
FN om klimatet: Mycket varmare än väntat
Ursprungligen publicerad i Internationalen 2001 som en del i serien Stormens år 3. Också publicerad i Moteld nr 10. Årets rapport från IPCC, FN-organet som övervakar klimatförändringar, hålls i en …