arkiv.rodarummet.org
Den svenska krutdurken
– invandrare, segregation och en möjlig klassammanhållning Extremhögern går framåt. I en grogrund av arbetslöshet, försämrade levnadsvillkor och sönderfallande folkrörelser växer vardagsrasis…