arkiv.rodarummet.org
Den ekonomiska utvecklingen på 80-talet
Från tidskriften Fjärde Internationalen 2/80 I. »Krismedvetenhet» eller klassmedvetenhet? Modeordet för dagen i den allmänna ekonomiska och politiska debatten är nu »krismedvetenheten Till höger &#…