arkiv.rodarummet.org
Kapitalismens dödskamp och IV Internationalens uppgifter
Övergångsprogrammet redigerat av Leo Trotskij Förord till den svenska utgåvan 1969 Det första marxistiska övergångsprogrammet återfinns i det Kommunistiska partiets Manifest från 1848, i senare del…