arkiv.rodarummet.org
Inledning till Leo Trotskijs ”Den nya kursen”
När Trotskij den 4 december 1923 lät publicera sin artikel ”Om funktionärsväldet inom armen och annorstädes” i partiorganet Pravda, och därmed inledde den serie Pravda-artiklar som så s…