arkiv.rodarummet.org
Inledning till ”Den revolutionära vägen för Latinamerika”
Inledning De texter som presenteras i föreliggande broschyr om den latinamerikanska revolutionens problem härrör från åren 1969-70. Genom de oupphörliga växlingar som kännetecknar denna i kroniskt …