arkiv.rodarummet.org
Den svenska socialdemokratin och arbetarrörelsens barndom
Inledning Hösten -73 påbörjade kamrat Kenth-Åke Andersson ett omfattande historiskt projekt; Den svenska socialdemokratins utveckling fram till 1931. Genom hans tragiska bortgång kom projektet aldr…