arkiv.rodarummet.org
Betydelsen av den militära reformismen och av Ovando-styret i Bolivia
(Resolution antagen av P.O.R. – det revolutionära arbetarpartiet – bolivianska sektionen av 4: e Internationalen) 1) Världsrevolutionens utveckling och imperialismens försvarsåtgärder F…