arkiv.rodarummet.org
9:e Världskongressens resolution om Latinamerika
I. Ekonomiska tendenser och ökad imperialistisk exploatering l) Bortsett från nationella och regionala särdrag samt upp- och nedgångar i i konjunkturerna, förblir de ekonomiska tendenserna i dagens…