arkiv.rodarummet.org
Teser om arbetsområdenas dialektik
A. Stalinismens historiska betydelse och återvändandet till internationalismen l. Stalinismen, som urartning av arbetarrörelsen, är inte begränsad till dess organisationer. Den utgör den organisera…