arkiv.rodarummet.org
Revolutionär marxism kontra stalinism i Vietnamrörelsen
I Oktober 1970 gav Uppsala FNL-grupp ut en broschyr betitlad ”Trotskismen, fronterna och Vietnamrörelsen”.1 Avsikten med denna broschyr var att finna ”argument” för att utes…