arkiv.rodarummet.org
Om leninismen
Den leninistiska organisationsteorins aktualitet En allvarlig diskussion om den leninistiska organisationsteorins historiska betydelse och aktualitet är endast möjlig om man fastställer denna teori…