arkiv.rodarummet.org
Om byråkratin
En analys av arbetarrörelsens ständigt hotande fara Byråkratin Marxismen är i huvudsak förklaringen till historien och till samhällenas utveckling genom förhållandena och konflikterna mellan de soc…