arkiv.rodarummet.org
Apropå organisationsfrågan: Lenin och Rosa Luxemburg
”Frågan om organisationen av ett revolutionärt parti kan endast utvecklas organiskt ur en teori för själva revolutionen. Det är först när revolutionen blivit en dagsfråga, som frågan om den r…