arkeofili.com
Özel Yapılar İlk Neolitik Toplulukları Bir Araya Getiriyordu | Arkeofili
Yeni çalışma, en erken tarım köylerinde yer alan bazı özel yapıların, topluluğun uyumunu korumak için anahtar niteliğinde olduğunu gösterdi.