arkeofili.com
İlk Antik Frengi Genomları Çözüldü | Arkeofili
Uluslararası bir araştırma ekibi, frengi hastalığına yol açan Treponema pallidum bakterisine ait ilk antik genomları belirledi.