arjunatv.in
ரஜினி மக்கள் மன்றம் சார்பில் நிதியுதவி
ரஜினி மக்கள் மன்றம் சார்பில் நிதியுதவி கோவை.நவம்பர்.13 கோவை கோவையில் ஏழை மாணவிக்கு கல்லூரியில் படிப்பதற்கான உதவி தொகையினை ரஜினி மக்கள் மன்றம் சார்பில் வழங்கினர். ஆண்டுதோறும் வறுமையின் காரணமாக படிக்…