arjunatv.in
ஆழ்துளை கிணற்றுக்குள் தவறி விழும் குழந்தைகளை காப்பாற்ற புதிய கருவி
குழந்தைகளை காப்பாற்ற புதிய கருவி கோவை. நவ.7 ஆழ்துளை கிணற்றுக்குள் தவறி விழும் குழந்தைகளை காப்பாற்ற புதிய கருவியை கண்டுபிடித்தார் கோவை தொழில் அதிபர். அந்த கருவியின் உதவியோடு எப்படி குழந்தைகளை காப்பா…