arjunatv.in
இயேசுவின் எழுப்புதல் உபவாச ஜெபக்கூட்டம்
நவம்பர் 9ம் தேதி எஸ்.என்.அரங்கத்தில் ஜீவவாசல் ஊழியங்கள் நடத்தும் இயேசுவின் எழுப்புதல் உபவாச ஜெபக்கூட்டம் கோவை, நவ. 8 கோவை ராமநாதபுரம் செல்லும் சாலையில் எஸ்.என்.அரங்கத்தில் ஜீவவாசல் ஊழியங்கள் நடத்து…