arjunatv.in
ஏதர் எனர்ஜி சென்னையில் விரிவடைகிறது : அதன் இரண்டாவது சந்தையில் ஏதர் 450 மற்றும் 340 ஐ அறிமுகப்படுத்துகிறது
தனது பொது சார்ஜிங் மையமான ஏதர் கிரிட்டை வெற்றிகரமாக அமைத்த பின்னர், ஏதர் எனர்ஜி அதிகாரப்பூர்வமாக அதன் ஏதர் 450 க்கான ப்ரீ ஆர்டர்களை(முன்பதிவுகள்) ஏற்கத் தொடங்கியுள்ளது. இது 2018 ஜூன் இல் பெங்களூரில…