arierang.nl
EurAdopt Conference 1-2 juni - Arierang
THE RELEVANCE OF ADOPTION Improving the life for children who cannot live with their family Tijdens deze internationale conferentie wordt in een breed kader geschetst welke rol adoptie kan spelen voor kinderen die niet bij hun familie kunnen wonen. Op 1 juni gaan we in op de rol die adoptie in zendende landen speelt, welke opties er...