aretsforvillare.nu
Vetenskap och folkbildning, VoF - Årets förvillare - Folket nominerar och röstar
Föreningen Vetenskap och Folkbildning generaliserar elementen i intressanta underströmningar i samhället och kallar allt för "pseudovetenskap" samt buntar ihop det med allsköns vidskepelse.