aretsforvillare.nu
Kungliga Vetenskapsakademin nomineras till Årets förvillare 2017 - Årets förvillare - Folket nominerar och röstar
Kungliga Vetenskapsakademin nomineras till Årets förvillare 2017 på grund av akademins målsättning att med skeptikern Dan Larhammar (VoF) som frontman försöka hämma utvecklingen för alternativ- och integrativ medicin, mot ett bättre vetande och mot folkets vilja i EU. Motivering: ”Ledamöter i Vetenskapsakademin väljer selektivt ut studier som ska styrka tesen att homeopati ”inte fungerar” och …